Sõnaseletusi

Siinkohal on toodud välja mõned mõisted koos seletustega, mis võiks kasuks tulla seoses kodulehtedega.

 

Brauser (browser)
Veebilehitseja ehk brauser (browser) on programm, mille abil saab vaadata internetilehekülgi. Tänapäevased brauserid oskavad kuvada (näidata) erinevates keeltes kirjutatud tekste ja pilte. Levinumad veebilehitsemise programmid on Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera ja Safari.

CMS
Tähendab lühendina Content Managment Systemit. Eesti keelde tõlgituna on tegemist Sisuhaldussüsteemiga, millega saab hallata veebirakendusi. Sisuhaldussüsteemi abil on kodulehekülje haldajal kiirelt ning mugavalt võimalus veebis olevat informatsiooni muuta. Seda läbi administreerimisliidese.

Domeeninimi
Kasutatakse ka lihtsalt domeen ehk inglise keeles domain name on internetis kasutatav unikaalne märgend, mis koosneb punktidega eraldatud tähtedest või numbritest ning mis on määratud konkreetsele IP aadressile. Näiteks: tv.elion.ee, neti.ee

Firefox
Mozilla Firefox on tasuta levitatav, graafilise kasutajaliidesega veebilehitseja, mida arendavad Mozilla Corporation ja sajad vabatahtlikud. Esimene stabiilne versioon, Firefox 1.0, ilmus 9. novembril 2004. Firefoxi tugevateks külgedeks, võrreldes mitme teise laiemalt kasutusel oleva brauseriga, loetakse programmi väiksust, kiirust, standardite järgimist ja lihtsust lisaosadega brauseri võimaluste laiendamist. Alates versioonist 3.0.4 on Firefoxi ametlik väljalase saadaval ka eestikeelsena, kuigi lisapaketina oli tõlge olemas juba varasemates versioonides.

Flash
Tarkvara ja tehnoloogia animatsioonide loomiseks, mida eelkõige kasutakse animeeritud veebigraafikas

FTP
File Transfer Protocol ehk failiedastamise protokoll on loodud andmete ja kontrollkäskude üheaegseks edastamiseks ühest arvutist teisse ehk siis näiteks koduarvutist virtuaalserverisse

HTML
Inglisekeelne lühend sõnadest HyperText Markup Language "hüperteksti ülestähendamise keel". On keel, milles märgendatakse veebilehti. HTML-keelsete failide Internetist allalaadimiseks ja vaatamiseks kasutatakse veebilehitsejat.

IP aadress
IP-aadress on arvutite ja muude arvutivõrgus toimivate seadmete omavaheliseks suhtlemiseks arvutivõrgus vajalik unikaalne aadress, sarnaselt maja- või telefoninumbrile või posti sihtnumbrile. Lühend IP tähistab interneti protokolli standardit.

Operatsioonisüsteem
Ehk opsüsteem (lühend OS) on arvuti tähtsaim programm, mis seob omavahel riistvara ja tarkvara. Programmid pöörduvad alguses OS-i poole arvuti ressursi (näiteks mälu) saamiseks, seejärel operatsioonisüsteem otsustab tellimuse esitanud programmi tähtsuse järgi, mis programmile kuipalju ressurssi anda. Tänapäevased OS-d on pea kõik graafilise kasutajaliidesega, mis hõlbustab arvuti kasutamist. Kõige enamtuntud operatsioonisüsteemid on Microsoft Windowsi perekond.

PHP
PHP (ingliskeelne rekursiivne lühend sõnadest PHP: Hypertext Preprocessor "PHP: hüperteksti preprotsessor" - algselt tähendas lühend Personal Home Page) on programmeerimiskeel, mida kasutatakse peamiselt serveripoolsetes lahendustes dünaamiliste veebilehtede loomisel.

SEO
SEO ehk Search Engine Optimization on veebilehekülje otsingumootorite jaoks optimeerimine, mille jaoks on hulk tehnikaid, mis tõstavad veebisaidi reitingut otsingumootorite silmis.

URL
URL ehk Uniform Resource Locator on iga veebis leiduva üksikobjekti unikaalne aadress. Kahe objekti URL-id ei saa kunagi olla ühesugused.

Veebilehitseja
Veebilehitseja ehk brauser (browser) on programm, mille abil saab vaadata internetilehekülgi. Tänapäevased brauserid oskavad kuvada (näidata) erinevates keeltes kirjutatud tekste ja pilte. Levinumad veebilehitsemise programmid on Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera ja Safari.

Veebimajutus
Serveriomanike pakutav teenus, mille puhul kliendi veebisaiti hoitakse teenusepakkuja serveris.

Veebiserver
Interneti püsiühendusega arvuti, milles hoitakse veebisaite ja mille kaudu toimub tihti ka näiteks elektronpostiteenus.

 

Mõistete seletused on saadud aadressilt https://et.wikipedia.org/ , kust võite soovi korral leida lisainfot.

Võtke ühendust
Kui tekkis lisaküsimusi, siis
võtke ühendust
Kliendi arvamus

Valminud koduleht ületas minu ootused, disaini on väga paljud kliendid kiitnud ja midagi, mis neile ei meeldiks pole kuulda olnud. Keegi ütles, et see on Eesti ilusaim helmepoe leht. Samuti sujus ka edasine töö kiiresti ja koduleht valmis lubatust varem.
Merike Jõeveer

www.helmetuba.ee